Mga Pribadong Solusyon Para Sa COVID-19 Testing

Mahusay at eksaktong mga solusyon para sa COVID-19 testing upang makatulong sa pagbabalik normal pagkatapus ng pandemya.

Pagkasyahin upang Lumipad

Madalas kinakailangan and mga COVID-19 tests bago makasakay ng eroplano papuntang ibang bansa. Mag-book na ng COVID-19 test ngayon.

Libro na Ngayon

Pagsubok upang Pakawalan

Bago makalabas sa isang quarantine facility, kinakailangan ng isang sertipiko na magpapatunay na ikaw ay malusog at negatibo sa COVID-19.

Libro na Ngayon

International Arrivals Araw 2 at 8

Lahat ng galing sa ibang bansa upang magbalik sa UK, ay nararapat mag-quarantine ng sampung araw at magpatest para sa COVID-19 sa ika-2 at ika-8 araw ng kanilang pagdating sa bansa. Makipag-ugnayan.

Libro na Ngayon

Sa pagbabalik-negosyo, higit na

makakatulong ang mahusay at tamang COVID-19 testing na isinasagawa ng mga propesyonal medikal.

MAKIPAG-UGNAYAN
Strategy based solution

Magsagawa ng klarong stratehiya upang ligtas na magbalik-opisina ang mga empleyado.

Kick-start business

Hikayating magbalik and mga kostumer at panauhin sa inyong mga negosyo.

Kung saan man kailangan

Pag-aalok ng COVID-19 testing sa mga empleyadong nasa kanilang mga tahanan o magtayo ng COVID-19 testing clinics sa bawat opisina.

Plano at suporta

Magbigay kumpiyansa sa mga empleyado sa pamamagitan ng malinaw na patnubay, mga hakbang at patuloy na suporta upang mapanatiling ligtas ang kanilang pagbabalik-opisina.

Pagpapatunay sa hinaharap

Tuloy-tuloy na pagsubaybay upang mapigilan ang lokal na pagkalat at pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa hinaharap.

Paano Kami Makakatulong?

Lumilikha kami ng mga solusyon na naaakma sa inyong mga pangangailangan sa negosyo o kumpanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng COVID-19 tests sa mga empleyado, nasa tahanan man sila o opisina.

Pagsubok sa Swab – Pagkakaroon ng Virus

Ang test na ito ay magpapakita sa isang tao kung siya ay nahawaan ng virus. Ang mga tests ay mabisa upang maagang malaman kung sino ang may COVID-19 at maiwasan ang mabilis na pagkalat nito.

Lahat ng aming mga aparato at gamit sa COVID-testing ay akreditado ng CE IVD na may mahusay at mataas na antas ng detekson.

RT-PCR Test

Ito ay ang pamantayan na ginagamit ng NHS na masasabing lubos na mabisa at mahusay sa pagtuklas ng impeksyon sa COVID-19 na isinasagawa sa laboratoryo sa loob ng 12-18 na oras.

Pagsubok sa Antigen

Isang uri ng COVID-19 test na magbibigay ng mabilis na resulta sa loob lamang ng 10 minuto at di nangagailangan ng anumang aparato.

Testing para sa COVID-19 Antibodies

Ang inyong mga empleyado ay maaaring nahawan ng COVID-19 at dapat masuri sa pagkakaroon ng antibodies bago sila bumalik sa opisina upang magtrabaho.

Pagsubok na Batay sa Antibody Lab

Matutukoy sa test na ito ang presensya ng COVID-19 antibodies sa dugo. Ang mga tests ay Abbott ELISA based na aprobado ng NHS sa pagsusuri ng antibodies.

Antibody Point of Care Test

Bilang isa sa aming handog, maaari kaming magsagawa ng lokal na antibody tests saanmang opisina na walang laman gamit ang aming mga aparato. Ang mga tests ay sadyang mabilis at maaaring matapus sa loob ng 12-20 minuto lamang.

Gawing Madali ang Pagbabalik-Opisina ng inyong mga Empleyado

COVID-19 Portal sa Pamamahala ng Peligro

Gamitin ang portal upang malaman ang peligro sa sakit at masubaybayan ang mga sintomas ng inyong mga empleyado o panauhin.

Intindihin ang Peligro sa Sakit

Maaring makakuha ng regular na updates o bagong balita tungkol sa mga sintomas ng sakit, kung sino sa kanila ang mas delikado magkasakit, sino ang may impeksyon o positibo sa COVID-19

Pamamahala sa Testing

Isang paraan upang mabawasan ang panganib ay sa pamamagitan ng pagkalap ng natunay na impormasyon ukol sa COVID-19. Sa pamamagitan ng portal ay maaaring humingi ng swab tests o antibody tests na magbibigay ng mabilis na resulta.

Sama-samang Pagsubaybay

Maaari naming isama sa inyong HR system o maghatid ng bolt-on track and trace solutions sa mas mahusay na visibility at risk management.

Bakit Agilis?

Kami ay nagbibigay ng dekalidad at akmang serbisyo para sa mga kumpanya na higit na makakatulong sa tuluyang pagbubukas nila.

Ang grupo ng aming mga mananaliksik ay gumagamit ng makabago at napapanahong teknolohiya na galing sa aming lubos na pakikipagugnayan sa mga industriya sa South Korean biotech ng maraming taon. Sila ay bantog sa buong mundo sa paghahatid ng dekalidad at maaasahang mga produkto at kami ay may relasyon na tunay naming ipinagmamalaki.

Kami ay lubos na naniniwala na ang aming mga solusyon ang pinakamabisa sa pagtulong sa mga kumpanya na magbukas ulit.

MAKIPAG-UGNAYAN NA NGAYON

Mga madalas itanong

 • Anu ang nararapat kung gawin bago magtungo sa UK?

  Lahat ng galing sa ibang bansa ay dapat ma-quarantine sa loob ng 10 araw sa kanilang pagdapo sa bansa at kumuha ng COVID-19 tests sa ika-2 at ika-8 araw. Bago magtungo sa UK, ang isang indibidwal ay nararapat na:

  Makakuha ng COVID-19 test na may negatibong resulta 3 araw bago makapaglakbay.
  Mag-book at magbayad para sa isang Travel Test Package na magsasagawa ng COVID-19 tests bago o sa mismong ika-2 araw at sa mismo o pagkatapos ng ika-8 araw ng buong quarantine. Kumpletuhin ang passenger locator form na may detalye tungkol sa iyong home quarantine pagdating sa bansa at travel test package reference number. Para sa karagdagang impormasyon at patnubay mangyaring bisitahin ang: https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england.

 • Gaano katagal bago dumating ang iyong sample kit?

  Lunes hanggang Biyernes
  Para sa mga bookings na natanggap bago mag 3 ng hapon, ang mga sample packs ay ipapadala sa mismong araw at ihahatid sa susunod na araw.

  Sabado
  Sa mga bookings na natanggap bago mag 11 ng umaga, ang mga sample packs ay ipapadala sa mismong araw at ihahatid naman sa Lunes. Para sa mga bookings na natanggap pagkatapos ng 11 ng umaga sa araw ng sabado at/o Linggo, ang mga sample packs ay ipapadala sa Lunes at ihahatid naman sa Martes.

  Kung may kritikal na pangangailangan, may mabilis na alternatibo na maaring gamitin para sa karagdagang bayad, kabilang ang bayad sa pribadong koreo.

 • Ano ang iba’t-ibang uri ng COVID-19 tests?

  May dalawang pangunahing uri ng test:

  Antigen test: ito ay tumutukoy sa presensya ng virus sa isang sample. May iba’t ibang uri ng test sa kategoryang ito na sumasakop mula sa mga tests na may mataas na pamantayan na isinasagawa ng mga akreditadong laboratoryo hanggang sa solusyon na nangangailangan lamang ng kaunti o walang aparato at makapagbibigay ng resulta sa loob ng 8-30 minuto.

  Antibody tests: ang mga test na ito ay para sa mga taong nakabuo ng antibodies at nahawaan ng virus dati.

 • Ano ang itinuturing na antibody test?

  May dalawang magkaibang uri ng Antibody tests:

  1. Lab based antibody test- isang test kit ang ginagamit upang kumolekta ng dugo sa isang pasyente na sinusuri naman sa isang laboratoryo. Ang mga ito ay itinuturing na ELISA tests. Ang mga ito ay lubos na eksakto at magsasabi kung nahawaan ka ng virus at nagkaroon ng antibodies dahil dito.

  2. Blood prick tests- ang mga test kits ay ginagamit ng mga bihasang propesyonal upang malaman kung nahawaan ka ng virus. Kailangan lamang ng kaunting patak ng dugo sa gamit na cartridge upang malaman ang resulta.

 • Maaari bang i-test ang mga tao sa aking pinagtatrabahuhan?

  Oo, kami ay nagbibigay ng iba’t-ibang solusyon mula sa regular na lab based testing hanggang sa regular na screening programmes. May solusyon na susuporta sa aming mga mungkahi na nauukol sa testing sa inyong mga opisina.

 • Kayo ba ay nag-aalok ng remote-only testing?

  Oo, may iba’t ibang solusyon kami para sa remote testing kung sakali nais nyo lang ng ad hoc testing.

 • Mutasyon ng COVID-19

  Ang kasalukuyang mutasyon ng SARS Cov-2:D614G SARS COV-2
  Nag-mutate na posisyon ng SNPs (single nucleotide polymorphism)
  Pagbabago ng nucleotide sa 23,403 base ng RNA mula sa adenosine (A) to guanine (G)
  Nag-mutate sa D614 ng spike protein (SP) na nagpapalakas sa binding affinity sa ACE2 receptor.
  Walang mutasyon sa nucleocapid protein (NP) of Sars Cov-2
  Sa makatuwid, ito ay walang masamang dulot sa aming kakayahan na matukoy ang COVID-19.

 • Polisiya sa Refund o Pagbabalik ng Ibinayad

  Ang polisiya ng Agilis ukol sa refund ay ang mga sumusunod:

  Kung ang sample pack ay hindi naipadala sa oras ng pagkansela, buong refund ang ibibigay.

  Kung ang sample pack ay naipadala, ito ay maaaring ibalik na may kaukulang bayad na 50 GBP kasama ang karagdagang VAT. Ang bayad ay irerefund at ibabawas ang 50 GBP at VAT.

  Kung ang sample pack naman ay nabuksan o nagamit, walang cancellation o refund na maipagkakaloob.

  Kung saan naaangkop, na tumutukoy sa mga kondisyon sa itaas, ang bayad sa refund ay makikita sa iyong bank account sa loob ng 7 araw pagkatapos matanggap ang naibalik na saradong sample pack.

 • Test To Release- Pinakamabuting oras para mag-book ng test

  Tandaan na kung ikaw ay magbo-book ng Test To Release, ang pinakamaagang oras ng pagkolekta ng sample ay sa loob ng 5 araw ng iyong quarantine, na naguumpisa sa unang araw ng iyong pagdating sa UK.

  Ang ibig sabihin ay maaari kang mag book ng test sa (Day 1) unang araw ng iyong quarantine, mag-empake sa oras at mag-arrange ng video call appointment sa ika-5 araw. Maaari naming ipadala ang sample sa laboratoryo isang araw pagkatapos ng test at makuha ang resulta sa loob ng 12-18 oras pagkadating sa laboratoryo (garantisado sa loob ng 24 oras pagdating ng sample sa laboratoryo.)

 • Fit To Fly

  Maraming pamahalaan at airlines na nangangailangan kang magpa-COVID test bago ka lumipad. Ang mga panuntunan ay iba-iba bawat pamahalaan o airline at iba ay tumatanggap ng antigen test, ang iba naman ay tumatanggap lamang ng PCR test at may kaunting pagkakapareho lamang sa oras na dapat kang kumuha ng test, ngunit madalas ito ay 48 hanggang 72 oras bago ka magbiyahe. Pakitingnan ang partikular na pangangailangan bago ka mag-book ng Fit to Fly test.

 • Nasaan ang clinic?

  Madalas, Agilis ay nag-oopera bilang home service. Ang aming serbisyo ay may kasamang video call galing sa aming mga narses na gagabayan ka sa pagkuha ng iyong sample. Tulad ng nasabi, kaya naming maghandog ng aming serbisyo sa buong bansa.

 • Karagdagang Patnubay Para sa Test to Release

  Tandaan na kung ikaw ay magtutungo sa UK galing sa mga bansang nasa red list, ikaw ay hindi maaaring sumali sa Test To release scheme. Maaaring tingnan and red list sa link na ito: Coronavirus (COVID-19): red list travel ban countries- GOV.UK (www.gov.uk).

  Mula 4 ng umaga sa ika-9 ng Enero, kung ikaw ay tutungo sa UK galing sa Namibia, Zimbabwe, Botswana, Eswatini, Zambia, Malawi, Lesotho, Mozambique, Angola, Mauritius, o Seychelles, ayon sa tagubilin ng pamahalaan ay dapat kang mag self-isolate sa loob ng 10 araw pagdating ng UK at hindi dapat kumuha ng test to release sa panahong ito.

  Karagdagan dito, mula 4 ng umaga sa ika-15 ng Enero, kung ikaw ay magbibiyahe patungong UK mula sa Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, Cape Verde, Portugal (kabilang ang Madeira at the Azores) at Panama, ayon sa tagubilin ng pamahalaan ay dapat kang mag self-isolate sa loob ng 10 araw pagdating ng UK at hindi dapat kumuha ng test to release sa panahong ito.

  Mula 4 ng umaga sa ika-29 ng Enero, parehong paghihigpit sa paglalakbay tulad ng nasa itaas ang gagamitin para sa Burundi, UAE at Rwanda at sinumang nagbiyahe mula sa mga bansang ito ay hindi dapat sumali sa test to release scheme.